ALARMBELLEN BIJ SAMENWERKING

ALARMBELLEN BIJ SAMENWERKING

Het begint altijd ergens. De eerste wrijving die uitgroeit tot een probleem in de samenwerking. Of het nu gaat om een ondernemingsrechtelijke zaak, een arbeidskwestie of een contract, ooit kunnen problemen ontstaan.

Vaak hoor ik als advocaat dat het een partij niet is opgevallen of dat een partij er niet aan heeft gedacht. De alarmbellen zijn gemist. Dat waarvan de ondernemer of de particulier achteraf denkt dat daar toen tijdig aandacht aan had moeten worden besteed. Waar moet u dan bijvoorbeeld aan denken?

Aantal aandachtspunten/alarmbellen rondom een overeenkomst

Voorafgaand aan en bij contract:
Bent u ondernemer of particulier? Is de andere partij ondernemer of particulier?
Wat moeten de wederzijdse rechten en plichten worden?
De inhoud van de overeengekomen wederzijdse rechten en plichten zullen bepalen welk rechtsgebied (welke wet- en regelgeving) van toepassing is. De hoedanigheid van de contractspartijen kan daarbij een rol spelen, al is het maar voor de uitleg van de gemaakte afspraken.
De te maken afspraken moeten tijdig vooraf duidelijk zijn. En die afspraken moeten correct worden vastgelegd in een contract. Al aan de slag gaan voordat de afspraken geheel duidelijk zijn en op schrift staan, is gevaarlijk. Ook riskant is het als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo. Zoals tussen ondernemers als de een aanbiedt de ander door te betalen terwijl er niet wordt gewerkt (hoofdregel: geen doorbetaling ondernemer).

Tijdens contract:

Let op tijdige en correcte nakoming van de gemaakte afspraken.
Wat als die afspraken niet worden nagekomen? Is daar iets voor geregeld?
Wat als er zich iets voordoet wat niet in het contract is opgenomen?
Pas op dat u juridisch gezien niet een bepaalde prestatie toezegt die u niet kon toezeggen of niet wilde toezeggen. Denk bijvoorbeeld aan het gevaar van een claim op grond van bestuurdersaansprakelijkheid.

Bij einde contract:
Als de samenwerking moet eindigen tussen ondernemers of tussen aandeelhouders of tussen een werkgever en werknemer, dan dient dat tijdig en op de juiste wijze te gebeuren. Bij een ontslag van een werknemer kan daardoor een ontslagverbod wegens ziekmelding van een werknemer worden voorkomen. Meestal dient er bij een einde contract nog een eindafrekening te komen.

Tijdig in actie
Heeft u uw zaken op orde?
Laat u tijdig voorlichten over uw rechten en uw plichten.
Advocatenkantoor Wolters adviseert ondernemers, werkgevers en ook particulieren, werknemers over arbeidsrecht, ontslagrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht.
De aanpak varieert per zaak, waarbij uw belangen centraal staan.


18 mei 2021

Contactpersoon:
mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest
Advocaat |
MfN-mediator
06-57561094
Advocatenkantoor Wolters
Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht |
Mediation
info@advocatenkantoorwolters.nl
www.advocatenkantoorwolters.nl

Tue, 18 May