AFGESPROKEN?

AFGESPROKEN?

U heeft het met elkaar besproken, maar is het ook afgesproken? Kunt u de ander erop aanspreken als deze niet doet wat u had verwacht?

Mondeling of schriftelijk

Van even snel zaken doen, komt juridisch gezien meestal niet veel goeds. Neem de tijd om te bedenken wat u wilt afspreken en wat daarvan de gevolgen zijn. Afspraken kunnen mondeling worden gemaakt, maar zijn dan moeilijker te bewijzen.

Afspraken en voorwaarden goed op papier zetten, is belangrijk. Het kan later discussie voorkomen.

Afspraken

Als u heeft gekozen voor vastlegging van de gemaakte afspraken, dan loont het om daar de tijd voor te nemen. Laat de tekst vooraf beoordelen. Wellicht tekent u anders iets wat u niet bedoeld had zo af te spreken. Het is altijd afwachten of de ander zich dan nog redelijk zal opstellen. Of de andere contractspartij betrouwbaar is, zal blijken o.a. uit het (tijdig) nakomen van gemaakte (financiële) afspraken. Wacht niet te lang met actie als dat niet het geval is.

Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?

Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.

Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.

Vragen?

Stel ze aan:

mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094

Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


13 september 2017

Wed, 27 September