AANDACHT BIJ ZIEKTE

AANDACHT BIJ ZIEKTE

Ziekte is altijd onaangenaam, ook in een zakelijke relatie. Bij ziekte is alert handelen geboden.


Verantwoordelijk

De duur van een griep is te overzien. Als een ziekte van andere aard is, minder zichtbaar is dan bijvoorbeeld een gebroken arm, dan ontstaan vragen. Wat heeft de ander? Hoe lang gaat het duren? Wat moet de ander doen? Wat kan of moet ik doen? Afhankelijk van de aard van de zakelijke relatie heeft elke partij verplichtingen. Alleen een medicus kan oordelen over ziekte. In een arbeidsrelatie heeft de werkgever de verplichting aan de bedrijfsarts advies te vragen na een ziekmelding. In andere zakelijke relaties heeft degene die ziek is de taak om stappen te zetten.


Maatregelen

Het loont om aandacht te besteden aan ziekte in een zakelijke relatie. Hoe eerder het correct wordt opgepakt, hoe korter de impact zal zijn. De ene ziekte is de andere niet en afhankelijk van hetgeen er speelt, moeten maatregelen worden genomen (re-integratie). Wacht niet te lang en zet de juiste actie in. Als u onjuist handelt, kan de situatie verergeren.


Actie

Het is goed niet alleen uw rechten te kennen, maar ook uw plichten. Laat u tijdig voorlichten door een advocaat. Heeft u juridisch gezien uw zaken op orde?


Zorg dat u weet hoe en wanneer u moet handelen.


Advocatenkantoor Wolters adviseert met name ondernemers en werkgevers over arbeidsrecht, ontslagrecht en contractenrecht.


Vragen?

Stel ze aan:


mr. A.L. (Annette) Wolters-van Soest

Advocaat

06-57561094


Advocatenkantoor Wolters

Arbeidsrecht | Ondernemingsrecht | Contractenrecht

info@advocatenkantoorwolters.nl

www.advocatenkantoorwolters.nl


11 oktober 2017

Wed, 08 November